വയനാട് സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസ…

ഒരു round-trip ഇൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വയനാട് മൊത്തമായി കണ്ടു തീർക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് . കൂടെ map ഉം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് . അടിവാരത്തുനിന്നു തുടങ്ങി ആദ്യം എത്തുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്ന രീതിയിൽ ആണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് . അതുകൊണ്ട് യാത്ര പോകുന്നവർക്ക് സമയ നഷ്ടമോ വഴി തെറ്റി പോകേണ്ട സാഹചര്യമോ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം.എവിടെ Read More

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രാ വാഹനങ്ങളുടെ വിലക്ക് നീക്കി

താമരശ്ശേരി:ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളുൾപ്പെടെ എല്ലാ പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങൾക്കും വയനാട് ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാവുന്നതാണെന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.ചരക്കു വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള നിരോധനം തുടരുന്നതാണ്.