താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രാ വാഹനങ്ങളുടെ വിലക്ക് നീക്കി

താമരശ്ശേരി:ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളുൾപ്പെടെ എല്ലാ പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങൾക്കും വയനാട് ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാവുന്നതാണെന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.ചരക്കു വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള നിരോധനം തുടരുന്നതാണ്.